Podstrona: Publikacje i patenty / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje i patenty

Patenty

 • Pat.242383. Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza powierzchnie paneli fotowoltaicznych.

Skrypty akademickie

 1. Samolej S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B.: Wprowadzenie do informatyki I - architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania. Skrypt dla studentów kierunków nieinformatycznych na uczelniach technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014. ISBN: 978-83-7199-944-5.
 2. Samolej S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J.: Wprowadzenie do informatyki II - bezpieczeństwo systemów informatycznych, sieci komputerowe, systemy operacyjne i bazy danych. Skrypt dla studentów kierunków nieinformatycznych na uczelniach technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014. ISBN: 978-83-7199-984-4.

Publikacje naukowe

 1. Bożek A., Rzońca D.: Communication Time Optimization of Register-Based Data Transfer. Electronics, Vol. 12, No. 24, 2023, Art. No. 4917. DOI: 10.3390/electronics12244917.
 2. Rzońca D.: Improvement of communication efficiency between PLC and HMI in Modbus protocol. Konferencja POUS 2023 – Projektowanie Oprogramowania Urządzeń i Systemów Kontrolno-Pomiarowych (Design of Software for Devices and Measurement & Control Systems), Rzeszów 22 listopada 2023.
 3. Rzońca D.: Przyspieszenie wymiany danych w protokole Modbus między PLC a HMI wykorzystującymi pakiet inżynierski CPDev. Pomiary Automatyka Robotyka, R. 26, nr 4/2022, str. 85-89. DOI: 10.14313/PAR_246/85.
 4. Bożek A., Rak T., Rzońca D.: Timed Colored Petri Net-Based Event Generators for Web Systems Simulation. Applied Sciences, Vol. 12, No. 23, 2022, Art. No. 12385. DOI: 10.3390/app122312385.
 5. Rak T., Rzońca D.: Recommendations for Using QPN Formalism for Preparation of Incoming Request Stream Generator in Modeled System. Applied Sciences, Vol. 11, No. 23, 2021, Art. No. 11532. DOI: 10.3390/app112311532.
 6. Samolej S., Dec G., Rzońca D., Majka A., Rogalski T.: Regular graph-based free route flight planning approach. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 93, No. 9, 2021, pp. 1488-1501. DOI: 10.1108/AEAT-11-2020-0272.
 7. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Ship Autopilot Software – A Case Study, in: Bartoszewicz A., Kabziński J., Kacprzyk J. (Eds.): Advanced, Contemporary Control. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1196. Springer, Cham, 2020, pp. 1499-1506.
 8. Rzońca D.: Poprawa wydajności komunikacji sterownika przemysłowego z panelem operatorskim HMI w środowisku inżynierskim CPDev. Pomiary Automatyka Robotyka, R. 24, nr 1/2020, str. 35-40. DOI: 10.14313/PAR_235/35.
 9. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Implementacja środowiska inżynierskiego na przykładzie pakietu CPDev. Pomiary Automatyka Robotyka, R. 24, nr 1/2020, str. 21-28. DOI: 10.14313/PAR_235/21.
 10. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Developing a Multiplatform Control Environment. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, Vol. 13, No. 4, 2019, pp. 73-84. DOI: 10.14313/JAMRIS/4-2019/40.
 11. Rzońca D., Dec G., Samolej S., Majka A., Rogalski T.: Computational Complexity Of Flight Planning Algorithm For Free Routing Airspace. 9th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space, Athens, Greece, 3-6 September 2019.
 12. Jamro M., Rzońca D: SysML-based Optimization of Global Variables Arrangement for Visualization in Distributed Control Systems Oriented Towards Communication Performance. III International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’18), MATEC Web of Conferences, Volume 252, 01005 (2019).
 13. Rogalski T., Nowak D., Wałek Ł., Rzońca D., Samolej S.: Control System for Aircraft Takeoff and Landing Based on Modified PID controllers. III International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’18), MATEC Web of Conferences, Volume 252, 06008 (2019).
 14. Rzońca D., Rząsa W., Samolej S.: Consequences of the Form of Restrictions in Coloured Petri Net Models for Behaviour of Arrival Stream Generator Used in Performance Evaluation, in: Gaj P., Sawicki M., Suchacka G., Kwiecień A. (Eds.): Computer Networks. CN 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 860. Springer, Cham, 2018, pp. 300-310.
 15. Rzońca D., Samolej S., Nowak D., Rogalski T.: Communication and Control Software Development for Experimental Unmanned Aerial System – Selected Issues, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Automation 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 743. Springer, Cham, 2018, pp. 162-171.
 16. Rzońca D., Stec A., Trybus B.: Control Program Development in CPDev Using SFC Language, HMI and Runtime Environment, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Automation 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 743. Springer, Cham, 2018, pp. 223-232.
 17. Jamro M., Rzońca D.: Agile and hierarchical round-trip engineering of IEC 61131-3 control software. Computers in Industry, Vol. 96, April 2018, pp. 1-9. DOI: 10.1016/j.compind.2018.01.004.
 18. Rzońca D., Stec A., Trybus B.: Wykorzystanie języka SFC pakietu CPDev w procesach sterowania sekwencyjnego, w: Madeyski L., Kosiuczenko P., Bolanowski M. (red.): Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań, str. 109-122, Warszawa 2017.
 19. Samolej S., Rogalski T., Rzońca D.: Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków powietrznych, w: Madeyski L., Kosiuczenko P., Bolanowski M. (red.): Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań, str. 137-155, Warszawa 2017.
 20. Kwiecień A., Maćkowski M., Stój J., Rzońca D., Sidzina M.: Utilization of Redundant Communication Network Throughput for Non-critical Data Exchange in Networked Control Systems, in: Gaj P., Kwiecień A., Sawicki M. (Eds.): Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol. 718. Springer International Publishing 2017, pp. 182-194.
 21. Rząsa W., Jamro M., Rzońca D.: Improving Accuracy of a Network Model Basing on the Case Study of a Distributed System with a Mobile Application and an API, in: Gaj P., Kwiecień A., Sawicki M. (Eds.): Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol. 718. Springer International Publishing 2017, pp. 14-27.
 22. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: CPDev engineering environment for control programming, in: Mitkowski W., Kacprzyk J., Oprzędkiewicz K., Skruch P. (Eds.): Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation. KKA 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 577. Springer International Publishing 2017, pp. 303-314.
 23. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: LD Graphic Editor Implemented in CPDev Engineering Environment, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Automation 2017. ICA 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 550. Springer International Publishing 2017, pp. 178-185.
 24. Rząsa W., Rzońca D.: Event-Driven Approach to Modeling and Performance Estimation of a Distributed Control System, in: Gaj P., Kwiecień A., and Stera P. (Eds.): Computer Networks 2016, Communications in Computer and Information Science 608, Springer International Publishing 2016, pp. 168-179.
 25. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: Programy sterowania w graficznych językach LD i FBD środowiska CPDev, XX Konferencja Automatyków, Rytro 2016, str. 1-9, 17-18 maja 2016.
 26. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Structure and Functionalities of Ship Autopilot Simulator, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 440, Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques: Proceedings of AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland, Springer International Publishing 2016, pp. 223-231.
 27. Jamro M., Rzońca D.: Impact of Communication Timeouts on Meeting Functional Requirements for IEC 61131-3 Distributed Control Systems, Automatika, Vol. 56, No. 4, 2015, pp. 499-507. DOI: 10.1080/00051144.2015.11828663.
 28. Rzońca D.: Kryptoanaliza algorytmu szyfrującego HPM14, Studia Informatica, vol. 36, no. 3 (121), str. 5-10, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015. DOI: 10.21936/si2015_v36.n3.734.
 29. Jamro M., Rzońca D.: SysML-Based Modeling of Token Passing Paradigm in Distributed Control Systems, in: Gaj P., Kwiecień A., and Stera P. (Eds.): Computer Networks 2015, Communications in Computer and Information Science 522, Springer International Publishing 2015, pp. 139-149.
 30. Jamro M., Rzońca D., Rząsa W.: Testing communication tasks in distributed control systems with SysML and Timed Colored Petri Nets model. Computers in Industry, Vol. 71, August 2015, pp. 77-87. DOI: 10.1016/j.compind.2015.03.007.
 31. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Object-Oriented Approach to I/O Handling in Control Programs, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 350, Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer International Publishing 2015, pp. 223-232.
 32. Jamro M., Rzońca D.: Measuring, Monitoring, and Analysis of Communication Transactions Performance in Distributed Control System, in: Kwiecien A., Gaj P., and Stera P. (Eds.): Computer Networks 2014, Communications in Computer and Information Science 431, Springer International Publishing 2014, pp. 147-156.
 33. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Interfacing Inputs and Outputs with IEC 61131-3 Control Software, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 267, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, pp. 229-238.
 34. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: CPDev Engineering Environment for Modeling, Implementation, Testing, and Visualization of Control Software, in: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 267, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, pp. 81-90.
 35. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Środowisko inżynierskie Control Program Developer obecnie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 289, Elektrotechnika 33, 2013, s. 117-132.
 36. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Current Functionalities of CPDev Programming Environment, in: Trybus L., Mastalerz M. (Eds.): Design, development and implementation of real-time systems, pp. 43-53, Warszawa 2013.
 37. Cyrulik T., Rzońca D., Stec A., Trybus B.: Monitorowanie obiektów rozproszonych przy użyciu sterownika StTr-760-PLC według struktur tworzonych w systemie CPDev, w: Trybus L., Mastalerz M. (red.): Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego, str. 27-37, Warszawa 2013.
 38. Krzysztofiński J., Hołota B., Rzońca D.: Samochodowy komputer pokładowy na platformie Android, w: Trybus L., Mastalerz M. (red.): Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego, str. 111-122, Warszawa 2013.
 39. Łaba M., Szopa Ł., Wszoła K., Rzońca D., Trybus B.: Prototyp programowalnego systemu kontrolno-pomiarowego, w: Trybus L., Mastalerz M. (red.): Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego, str. 123-132, Warszawa 2013.
 40. Jamro M., Rzońca D.: Automatic Connections in IEC 61131-3 Function Block Diagrams. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, September 2013, pp. 463-469.
 41. Jamro M., Rzońca D., Trybus B.: Communication Performance Tests in Distributed Control Systems, in: Kwiecien A., Gaj P., and Stera P. (Eds.): Computer Networks 2013, Communications in Computer and Information Science 370, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, pp. 200-209.
 42. Rzońca D., Stec A.: Prototyp bezpiecznego mikroserwera przemysłowego dla rozproszonego systemu kontrolno-pomiarowego. Pomiary Automatyka Robotyka, (CD) str. 519-524, 2/2013.
 43. Rzońca D., Stec A., Trybus B.: Secure Web Access to Mini Distributed Control System, AGH Automatyka/Automatics Vol. 16 No. 2 (2012), pp. 155-164.
 44. Rzońca D.: Nawiązywanie bezpiecznego połączenia w rozproszonych systemach kontrolno-pomiarowych. Konferencja Projektowanie Oprogramowania Urządzeń i Systemów Kontrolno-Pomiarowych, Rzeszów 10-11 lipca 2012.
 45. Trybus L., Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B.: Uzupełnienia środowiska inżynierskiego CPDev dla programowania holenderskiego systemu sterowania statków Mega-Guard, Napędy i sterowanie 6/2012, s. 98-103.
 46. Rząsa W., Rzońca D., Stec A., Trybus B.: Analysis of Challenge-response Authentication in a Networked Control System, in: Kwiecien A., Gaj P., and Stera P. (Eds.): Computer Networks 2012, Communications in Computer and Information Science 291, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp. 271-279.
 47. Rzońca D., Stec A.: Small Prototype Acquisition System with Secure Remote Data Access, Annales UMCS Informatica AI vol. XI, no. 3 (2011), s. 87–100.
 48. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Rozwój środowiska inżynierskiego CPDev do programowania systemów sterowania, w: Trybus L., Samolej S. (red.): Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011, s. 151–162.
 49. Jamro M., Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Uruchamianie rozproszonego systemu kontrolno-pomiarowego, w: Malinowski K., Dindorf R. (red.): Postępy automatyki i robotyki cz. 1, Monografie t. 16, Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, s. 168–181.
 50. Rzońca D., Stec A., Trybus B.: Data Acquisition Server for Mini Distributed Control System, w: Kwiecień A., Gaj P., Stera P. (Eds.): Computer Networks 2011, Communications in Computer and Information Science 160, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp. 398-406.
 51. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: OPC Data Acquisition Server for CPDev Engineering Environment, w: Kwiecien A., Gaj P., and Stera P. (Eds.): Computer Networks 2010, Communications in Computer and Information Science 79, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp. 315-321.
 52. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Coloured Petri-nets models of CPDev soft controller with I/O boards, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 9/2010, s. 170-173.
 53. Stec A. Rzońca D., Świder Z., Trybus L.: Podsystem komunikacji I2C w minimodułowym sterowniku wielofunkcyjnym, w: Trybus L., Samolej S. (red.): Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010, s. 95-104.
 54. Rzońca D., Trybus B.: Hierarchical Petri Net for the CPDev Virtual Machine with Communications, w: A. Kwiecien, P. Gaj, and P. Stera (Eds.): Computer Networks 2009, Communications in Computer and Information Science 39, pp. 264–271, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
 55. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Modele współpracy programowego sterownika PLC z kartami wejść/wyjść obiektowych w środowisku CPDev, w:Z. Zieliński (Red.): Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, str. 125-134, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 56. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: A Control Program Developer. XXIII MicroCAD International Scientific Conference, pp. 49-54, Miskolc 2009.
 57. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Programowanie w języku ST sterownika SMC Lumel dla minisystemu rozproszonego, XIII Konferencja Automation, Pomiary Automatyka Robotyka, (CD) str. 606-614, 2/2009.
 58. Krok K., Rzońca D., Sadolewski J.: Wykorzystanie kart wejść/wyjść obiektowych w pakiecie inżynierskim CPDev, Pomiary Automatyka Robotyka, str. 9-11, 2/2009.
 59. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Open environment for programming small controllers according to IEC 61131-3 standard, Scalable Computing Practice and Experience, vol 10, no. 3, September 2009.
 60. Rzońca D., Trybus B.: Application of coloured Petri net for design of SMC controller communication subsystem, Studia Informatica, vol. 29, no. 4B (81), pp. 15-26, Silesian University of Technology Press, Gliwice 2008.
 61. Rzońca D., Stec A., Świder Z., Trybus L.: Czas rzeczywisty i komunikacja w pakiecie CPDev dla minisystemu rozproszonego, w: Z. Mazur, Z. Huzar (Red.): Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, str. 283-292, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
 62. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: IEC Structured Text programming of a small Distributed Control System, in: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, vol. 3 (2008), ISSN 1896-7094, ISBN 978-83-60810-14-9, pp. 757-760, Wisła 2008.
 63. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: Prototypowe środowisko do programowania sterowników w języku ST normy IEC 61131-3, w: K. Malinowski, L. Rutkowski (Red.): Sterowanie i automatyzacja: aktualne problemy i ich rozwiązania, str. 457-473, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2008.
 64. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: Programming controllers in Structured Text language of IEC 61131-3 standard, Journal of Applied Computer Science 1 (2008), vol. 16, pp. 49-67, 2008.
 65. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Środowisko programistyczne dla rozproszonych minisystemów kontrolno-pomiarowych, Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2008 (Tom 13), str. 199-221, Szczecin 2008.
 66. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: Mini-DCS System Programming in IEC 61131-3 Structured Text, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 2 no. 3, pp. 48-54, 2008.
 67. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: Dwustronna komunikacja i czas rzeczywisty w pakiecie CPDev dla rozproszonego systemu kontrolno-pomiarowego, XII Konferencja Automatyków, Rytro 2008, str. 1-11, 20-21 maja 2008.
 68. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Prototype environment for controller programming in the IEC 61131-3 ST language, Computer Science and Information Systems, Vol. 4, No. 2, pp. 131-146, December 2007.
 69. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Kompilator języka ST normy IEC 61131-3 na uniwersalny kod wykonywalny, w: Z. Huzar, Z. Mazur (Red.): Systemy czasu rzeczywistego, Metody i zastosowania, str. 189-198, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 70. Rzońca D., Trybus B.: Modelowanie bezpiecznego nawiązywania połączenia w protokołach master-slave za pomocą kolorowanych sieci Petriego, w: S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski (Red.): Sieci komputerowe, Nowe technologie, str. 247-254, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 71. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B, Trybus L.: Prototypowy pakiet inżynierski do programowania sterowników w języku ST według normy IEC 61131-3, XI Konferencja Automatyków, Rytro 2007, str. 1-13, 22-23 maja 2007.
 72. Bożek A., Rzońca D.: Komunikacja OPC/DA w prototypowym zestawie mikroprocesorowym, Pomiary Automatyka Robotyka, str. 12-14, 4/2007.
 73. Rzońca D., Trybus B.: Komunikacja MODBUS/TCP za pośrednictwem konwertera MW3 i łącza RS 232/485, Biuletyn Automatyki, str. 27-29, 2/2006.
 74. Rzońca D., Trybus B.: Prototyp mikroserwera WWW dla regulatora RM-32 z protokołem Modbus, Pomiary Automatyka Robotyka, str. 5-8, 11/2005.
 75. Świder Z., Mikluszka W., Rzońca D., Trybus B.: Integracja protokołów CAN i MODBUS w rozproszonym systemie sterowania, Pomiary Automatyka Kontrola, str. 21-24, 1/2005.
 76. Bryndza L., Rzońca D.: Zdalna obsługa sterowników przemysłowych przy użyciu sieci Internet lub telefonii GSM, Pomiary Automatyka Kontrola, str. 25-27, 1/2005.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję